Wegwerkzaamheden

A2 Eindhoven - Maastricht
12 mei 2021 07:30 - 12 mei 2021 10:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
11 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Ridderkerk
11 mei 2021 07:00 - 11 mei 2021 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


 
A15 Europoort - Ridderkerk
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Reparatiewerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Ridderkerk
11 mei 2021 08:30 - 11 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
11 mei 2021 09:59 - 12 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
11 mei 2021 11:30 - 12 mei 2021 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
11 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A27 Utrecht - Gorinchem
11 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A28 Amersfoort - Zwolle
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 02:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


 
A50 Oss - Eindhoven
11 mei 2021 06:01 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A50 Zwolle - Apeldoorn
11 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A50 Zwolle - Apeldoorn
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 02:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Vlissingen
11 mei 2021 06:00 - 12 mei 2021 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
11 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Breda
11 mei 2021 07:05 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A58 Breda - Tilburg
11 mei 2021 08:00 - 11 mei 2021 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
11 mei 2021 11:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A59 Zonzeel - 's-Hertogenbosch
11 mei 2021 06:30 - 12 mei 2021 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A59 Zonzeel - 's-Hertogenbosch
11 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 's-Hertogenbosch - Zonzeel
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Keulen - Brussel
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Groningen - Westerbroek
11 mei 2021 08:00 - 12 mei 2021 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A1 Amsterdam - Osnabrück
11 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


N57 Voorne-Putten - Rotterdam
12 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N57 Voorne-Putten - Rotterdam
12 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N59 Oude-Tonge - Hellegatsplein
11 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
11 mei 2021 10:00 - 12 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
11 mei 2021 11:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
12 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
12 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Amsterdam - Amersfoort
11 mei 2021 09:05 - 12 mei 2021 02:55
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A7 Hoorn - Zaanstad
11 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A7 Den Oever - Zurich
12 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Den Oever
12 mei 2021 09:30 - 12 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht
11 mei 2021 07:30 - 12 mei 2021 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
11 mei 2021 08:00 - 11 mei 2021 01:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A9 Diemen - Amstelveen
11 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A10 Amstel
11 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
11 mei 2021 07:00 - 11 mei 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
11 mei 2021 09:00 - 12 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Maastricht - Eindhoven
12 mei 2021 07:00 - 12 mei 2021 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A2 Amsterdam - Luik
12 mei 2021 08:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
12 mei 2021 07:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Utrecht
12 mei 2021 07:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Utrecht
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A59 's-Hertogenbosch - Zonzeel
12 mei 2021 08:00 - 13 mei 2021 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 's-Hertogenbosch - Zonzeel
12 mei 2021 08:30 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A65 's-Hertogenbosch - Vught
12 mei 2021 06:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A74 Mönchengladbach - Duitse grens
12 mei 2021 08:00 - 13 mei 2021 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Geleen - Aken
10 mei 2021 06:59 - 11 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N2 Kruisdonk - Europaplein
12 mei 2021 11:00 - 13 mei 2021 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Groningen - Westerbroek
12 mei 2021 08:00 - 13 mei 2021 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


N57 Voorne-Putten - Rotterdam
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N59 Oude-Tonge - Hellegatsplein
12 mei 2021 07:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
12 mei 2021 09:59 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
12 mei 2021 11:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A2 Maastricht - Eindhoven
12 mei 2021 06:00 - 13 mei 2021 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
12 mei 2021 09:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


N3 Dordrecht - Papendrecht
12 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N3 Dordrecht - Papendrecht
12 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N3 Dordrecht - Papendrecht
12 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N3 Dordrecht - Papendrecht
12 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Europoort
13 mei 2021 12:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
13 mei 2021 12:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N2 Kruisdonk - Europaplein
13 mei 2021 12:00 - 13 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A32 Meppel - Heerenveen
14 mei 2021 06:00 - 14 mei 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
14 mei 2021 06:00 - 14 mei 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Zurich
14 mei 2021 09:00 - 14 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Den Oever
14 mei 2021 09:30 - 14 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
14 mei 2021 06:00 - 14 mei 2021 10:10
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
14 mei 2021 06:00 - 14 mei 2021 10:10
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A73 Nijmegen - Maasbracht
14 mei 2021 06:00 - 15 mei 2021 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Amersfoort - Amsterdam
14 mei 2021 09:00 - 15 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
14 mei 2021 09:50 - 16 mei 2021 08:40
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
14 mei 2021 09:59 - 16 mei 2021 08:40
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Europoort - Ridderkerk
14 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Europoort
14 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A29 Sabina - Rotterdam
14 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N14 Den Haag - Leidschendam
14 mei 2021 04:00 - 17 mei 2021 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N44 Wassenaar - Den Haag
14 mei 2021 06:00 - 17 mei 2021 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N59 Oude-Tonge - Hellegatsplein
14 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
10 mei 2021 03:43 - 20 mei 2021 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
10 mei 2021 03:44 - 20 mei 2021 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
14 mei 2021 06:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Hoorn - Den Oever
14 mei 2021 06:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Hoorn - Den Oever
14 mei 2021 06:00 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht
16 mei 2021 07:00 - 16 mei 2021 09:45
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
16 mei 2021 08:30 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
16 mei 2021 08:30 - 17 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
17 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A2 Eindhoven - 's-Hertogenbosch
17 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 10:01
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 mei 2021 07:00 - 17 mei 2021 10:01
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 mei 2021 08:00 - 17 mei 2021 10:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 mei 2021 08:30 - 17 mei 2021 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Den Oever - Zurich
17 mei 2021 09:00 - 17 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Den Oever
17 mei 2021 09:30 - 17 mei 2021 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Europoort - Ridderkerk
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Ridderkerk
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
17 mei 2021 08:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Ridderkerk
17 mei 2021 09:59 - 18 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Utrecht - 's-Hertogenbosch
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A22 Velsen - Beverwijk
17 mei 2021 09:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Almere - Utrecht
17 mei 2021 05:30 - 18 mei 2021 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Breda - Almere
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Hoogeveen - Zwolle
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A29 Sabina - Rotterdam
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Aanleg geluidsschermen.
Lees meer...


A2 Maastricht - Eindhoven
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Overig.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A58 Tilburg - Eindhoven
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A76 Belgische grens - Geleen
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Overig.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


N33 Eemshaven - Assen
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


N33 Veendam - Assen
17 mei 2021 09:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


N57 Voorne-Putten - Rotterdam
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


N59 Oude-Tonge - Hellegatsplein
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Antwerpen - Amsterdam
17 mei 2021 09:05 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 mei 2021 09:59 - 18 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Lelystad - Muiden
17 mei 2021 09:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amsterdam
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Duitse grens - Westerbroek
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zaanstad - Hoorn
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Westerbroek - Duitse grens
17 mei 2021 09:05 - 18 mei 2021 12:05
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Amstelveen - Alkmaar
17 mei 2021 09:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A10 Coenplein - Watergraafsmeer
17 mei 2021 09:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 06:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 07:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 07:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
17 mei 2021 08:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 08:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 08:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 08:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 08:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 08:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 08:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 08:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
17 mei 2021 08:30 - 18 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Arnhem
17 mei 2021 09:00 - 18 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N3 Dordrecht - Papendrecht
21 mrt 2021 11:00 - 20 jun 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N3 Papendrecht - Dordrecht
21 mrt 2021 11:00 - 20 jun 2021 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Den Oever
17 mei 2021 05:00 - 19 mei 2021 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Reparatiewerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
7 mei 2021 10:16 - 30 mei 2021 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A29 Sabina - Rotterdam
6 apr 2021 03:00 - 1 jun 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
10 mei 2021 03:10 - 28 mei 2021 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
10 mei 2021 03:54 - 28 mei 2021 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
10 mei 2021 06:30 - 28 mei 2021 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
10 mei 2021 03:00 - 31 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
10 mei 2021 03:00 - 31 mei 2021 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A79 Maastricht - Heerlen
16 apr 2021 07:00 - 17 mei 2021 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N18 Enschede - Varsseveld
22 feb 2021 05:18 - 9 jul 2021 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A79 Maastricht - Heerlen
16 apr 2021 06:58 - 16 mei 2021 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A79 Maastricht - Heerlen
16 apr 2021 06:59 - 16 mei 2021 07:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A32 Heerenveen - Wirdum
4 jan 2021 11:01 - 22 aug 2021 09:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A32 Heerenveen - Wirdum
1 jan 2021 07:00 - 22 aug 2021 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Westerbroek - Duitse grens
8 apr 2021 08:40 - 16 mei 2021 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N9 Den Helder - Alkmaar
6 apr 2021 03:00 - 14 mei 2021 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
15 mrt 2021 04:00 - 4 jun 2021 07:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Hengelo
15 mrt 2021 04:00 - 4 jun 2021 07:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A6 Muiden - Lelystad
31 mrt 2021 10:00 - 30 jul 2021 10:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.


A6 Muiden - Lelystad
31 mrt 2021 10:00 - 30 jul 2021 10:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.


A6 Muiden - Lelystad
31 mrt 2021 10:00 - 30 jul 2021 10:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.


A6 Muiden - Lelystad
31 mrt 2021 10:00 - 30 jul 2021 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.


A7 Den Oever - Zurich
30 apr 2021 10:00 - 30 jun 2021 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Den Oever
30 apr 2021 10:00 - 30 jun 2021 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Europoort - Ridderkerk
10 mei 2021 03:00 - 25 jun 2021 08:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A18 Zevenaar - Varsseveld
16 mei 2021 05:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Zevenaar - Varsseveld
16 mei 2021 05:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Varsseveld - Zevenaar
16 mei 2021 05:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Varsseveld - Zevenaar
16 mei 2021 05:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Zevenaar - Varsseveld
16 mei 2021 08:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Varsseveld - Zevenaar
16 mei 2021 08:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Varsseveld - Zevenaar
16 mei 2021 08:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Zevenaar - Varsseveld
16 mei 2021 08:00 - 27 jun 2021 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Westerbroek - Groningen
15 jun 2020 08:00 - 31 dec 2021 10:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Amsterdam
13 okt 2020 06:15 - 31 aug 2021 07:30
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Amsterdam - Zurich
13 okt 2020 06:15 - 31 aug 2021 07:30
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Europoort
31 dec 2020 11:00 - 30 dec 2021 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A32 Heerenveen - Wirdum
13 sep 2020 06:00 - 22 aug 2021 09:59
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Westerbroek - Groningen
2 jun 2020 08:00 - 31 dec 2022 10:59
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Westerbroek - Groningen
26 okt 2020 07:00 - 6 nov 2022 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Groningen - Westerbroek
5 okt 2020 08:00 - 30 nov 2022 05:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N7 Groningen - Westerbroek
6 nov 2020 09:00 - 7 dec 2022 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


Laatste update van gegevens wegwerkzaamheden: 11 mei 12:00
Deel filepret.nl
Deel Filepret via Whatsapp