Wegwerkzaamheden

A1 Apeldoorn - Amsterdam
26 apr 2019 11:30 - 27 apr 2019 07:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A18 Enschede - Zevenaar
27 apr 2019 06:00 - 27 apr 2019 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A18 Zevenaar - Varsseveld
27 apr 2019 06:00 - 27 apr 2019 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Utrecht - Gorinchem
26 apr 2019 09:00 - 27 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


 
A27 Gorinchem - Breda
26 apr 2019 09:30 - 27 apr 2019 08:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A32 Meppel - Leeuwarden
26 apr 2019 06:30 - 27 apr 2019 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Keulen - Brussel
26 apr 2019 09:00 - 27 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A12 Den Haag - Utrecht
26 apr 2019 09:00 - 27 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


 
A4 Den Haag - Rotterdam
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A4 Rotterdam - Den Haag
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A4 Den Haag - Rotterdam
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Rotterdam - Den Haag
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Oostvoorne - Ridderkerk
26 apr 2019 10:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
26 apr 2019 09:00 - 29 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A35 Almelo - Enschede
23 apr 2019 09:00 - 26 apr 2019 11:59
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A35 Zwolle - Gronau
23 apr 2019 09:00 - 26 apr 2019 11:30
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Oostvoorne
29 jan 2019 04:31 - 26 apr 2019 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Oostvoorne - Ridderkerk
29 jan 2019 04:32 - 26 apr 2019 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Rotterdam - Den Haag
28 apr 2019 09:30 - 29 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amersfoort
29 apr 2019 07:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Breda - Rotterdam
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Breda - Rotterdam
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A16 hrb Ridderkerk - Terbregseplein
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A17 Roosendaal - Dordrecht
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A17 Roosendaal - Dordrecht
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A2 Amsterdam - Utrecht
29 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
29 apr 2019 10:15 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A22 Velsen - Beverwijk
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A22 Velsen - Beverwijk
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A27 Utrecht - Gorinchem
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Utrecht - 's-Hertogenbosch
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Amersfoort - Zwolle
29 apr 2019 09:30 - 30 apr 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A28 Groningen - Assen
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A29 Rotterdam - Bergen op Zoom
29 apr 2019 07:30 - 30 apr 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A37 Meppen (D) - Hoogeveen
29 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A38 Ridderkerk - Knooppunt Ridderkerk-Noord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A44 Amsterdam - Wassenaar
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A50 Arnhem - Emmeloord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
29 apr 2019 09:05 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A67 Eindhoven - Venlo
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 04:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A73 Nijmegen - Maasbracht
29 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N9 Den Helder - Alkmaar
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N11 Leiden - Bodegraven
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N11 Bodegraven - Leiden
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N33 Assen - Veendam
29 apr 2019 10:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


N65 Oisterwijk - Vught
29 apr 2019 07:30 - 30 apr 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N65 Vught - Oisterwijk
29 apr 2019 07:30 - 30 apr 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Antwerpen - Dinteloord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Dinteloord - Antwerpen
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Antwerpen - Dinteloord
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A6 Lelystad - Muiden
29 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A7 Hoorn - Zaanstad
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A10 Coenplein
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A12 Den Haag - Utrecht
29 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
29 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Oostvoorne - Ridderkerk
29 apr 2019 09:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
29 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Groningen - Assen
30 apr 2019 02:00 - 30 apr 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A73 Nijmegen - Maasbracht
30 apr 2019 08:00 - 30 apr 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N33 Veendam - Eemshaven
30 apr 2019 11:00 - 30 apr 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
30 apr 2019 07:00 - 1 mei 2019 08:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A16 Breda - Rotterdam
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 hrb Ridderkerk - Terbregseplein
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Breda - Rotterdam
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aan brug.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
30 apr 2019 11:59 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A18 Zevenaar - Enschede
30 apr 2019 07:00 - 1 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
30 apr 2019 11:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Utrecht - Gorinchem
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A38 Ridderkerk - Knooppunt Ridderkerk-Noord
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Noordhoek - Hellegatsplein
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 06:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.


A59 Oss - Zonzeel
30 apr 2019 08:30 - 1 mei 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A59 Noordhoek - Hellegatsplein
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Hellegatsplein - Noordhoek
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Hellegatsplein - Noordhoek
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Hellegatsplein - Noordhoek
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Noordhoek - Hellegatsplein
30 apr 2019 10:30 - 1 mei 2019 01:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A67 Venlo - Eindhoven
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A2 Amsterdam - Utrecht
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


N11 Bodegraven - Leiden
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N11 Leiden - Bodegraven
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Utrecht - 's-Hertogenbosch
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


N33 Eemshaven - Veendam
30 apr 2019 07:00 - 1 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


N50 Zwolle - Emmeloord
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


N65 Oisterwijk - Vught
30 apr 2019 07:30 - 1 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N65 Vught - Oisterwijk
30 apr 2019 07:30 - 1 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Amsterdam - Utrecht
30 apr 2019 11:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amersfoort
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Antwerpen - Dinteloord
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Antwerpen - Dinteloord
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Hengelo
30 apr 2019 09:30 - 1 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A6 Lelystad - Muiden
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A7 Hoorn - Zaanstad
30 apr 2019 11:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zaanstad - Hoorn
30 apr 2019 11:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A10 Coenplein
30 apr 2019 11:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Utrecht
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Oberhausen - Den Haag
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 hrb Lunetten - Oudenrijn
30 apr 2019 10:05 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Arnhem - Oberhausen
30 apr 2019 11:00 - 1 mei 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
30 apr 2019 08:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Oostvoorne - Ridderkerk
30 apr 2019 09:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
30 apr 2019 10:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
1 mei 2019 09:00 - 1 mei 2019 11:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A59 Hellegatsplein - Noordhoek
1 mei 2019 02:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
1 mei 2019 08:00 - 1 mei 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
1 mei 2019 12:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
1 mei 2019 12:00 - 1 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A17 Roosendaal - Dordrecht
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
1 mei 2019 10:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
1 mei 2019 10:30 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Amersfoort - Zwolle
29 apr 2019 06:00 - 4 mei 2019 11:59
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Zwolle - Amersfoort
29 apr 2019 06:00 - 4 mei 2019 11:59
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Hoogeveen - Zwolle
1 mei 2019 09:30 - 2 mei 2019 04:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A28 Groningen - Utrecht
1 mei 2019 10:00 - 2 mei 2019 04:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
1 mei 2019 10:00 - 2 mei 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A58 Breda - Tilburg
1 mei 2019 10:00 - 2 mei 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A59 Noordhoek - Hellegatsplein
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Hellegatsplein - Noordhoek
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A73 Maasbracht - Nijmegen
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N65 Oisterwijk - Vught
1 mei 2019 07:30 - 2 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N65 Vught - Oisterwijk
1 mei 2019 07:30 - 2 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven
1 mei 2019 08:00 - 2 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A2 Maastricht-Noord - Eindhoven
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
1 mei 2019 11:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
1 mei 2019 11:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
1 mei 2019 11:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A6 Joure - Emmeloord
1 mei 2019 06:30 - 2 mei 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Joure - Emmeloord
1 mei 2019 07:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Joure - Emmeloord
1 mei 2019 07:05 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Joure - Emmeloord
1 mei 2019 07:10 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Joure - Emmeloord
1 mei 2019 07:30 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Joure - Emmeloord
1 mei 2019 08:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Lelystad - Muiden
1 mei 2019 08:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amersfoort
1 mei 2019 08:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zaanstad - Hoorn
1 mei 2019 11:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A10 Coenplein
1 mei 2019 11:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Hengelo
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 06:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Bouwwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 hrb Lunetten - Oudenrijn
1 mei 2019 10:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A13 Rijswijk - Rotterdam
1 mei 2019 11:59 - 2 mei 2019 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
1 mei 2019 09:00 - 2 mei 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
2 mei 2019 02:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Den Haag - Amsterdam
2 mei 2019 12:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
2 mei 2019 12:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
2 mei 2019 01:00 - 2 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Hengelo
2 mei 2019 09:00 - 3 mei 2019 06:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A17 Dordrecht - Roosendaal
2 mei 2019 09:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A17 Roosendaal - Dordrecht
2 mei 2019 09:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
2 mei 2019 09:10 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
2 mei 2019 09:20 - 3 mei 2019 01:20
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
2 mei 2019 10:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
2 mei 2019 10:00 - 3 mei 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
2 mei 2019 10:30 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Gorinchem - Breda
2 mei 2019 10:30 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
2 mei 2019 11:59 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A37 Knooppunt Holsloot - Hoogeveen
2 mei 2019 06:00 - 3 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A50 Arnhem - Oss
2 mei 2019 08:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A50 Apeldoorn - Arnhem
2 mei 2019 09:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan de bebording.
Lees meer...


A50 Arnhem - Oss
2 mei 2019 09:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A50 Oss - Arnhem
2 mei 2019 10:30 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
2 mei 2019 10:00 - 3 mei 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A73 Nijmegen - Maasbracht
2 mei 2019 11:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Keulen - Brussel
2 mei 2019 10:00 - 3 mei 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


N11 Bodegraven - Leiden
2 mei 2019 08:00 - 3 mei 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


N65 Oisterwijk - Vught
2 mei 2019 07:30 - 3 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N65 Vught - Oisterwijk
2 mei 2019 07:30 - 3 mei 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - 's-Hertogenbosch
2 mei 2019 08:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A6 Emmeloord - Lelystad
2 mei 2019 06:30 - 3 mei 2019 05:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Emmeloord - Lelystad
2 mei 2019 07:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Emmeloord - Lelystad
2 mei 2019 07:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A6 Lelystad - Muiden
2 mei 2019 08:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A10 Coenplein
2 mei 2019 11:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
2 mei 2019 07:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A12 Den Haag - Utrecht
2 mei 2019 09:00 - 3 mei 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


Laatste update van gegevens wegwerkzaamheden: 26 april 12:00
Deel filepret.nl
Deel Filepret via Whatsapp