Filelijst N552 (0 Meldingen)

Op dit moment zijn er geen filemeldingen voor de N552.
Toon alle filemeldingen
Laatste update van file gegevens: woensdag 5 oktober 2022 om 08:40:06
Informatie over de N552
De N552 is een voormalige genummerde weg en voormalige provinciale weg in het noorden van de Nederlandse provincie Limburg over een afstand van ongeveer 7 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid ingedeeld als een gebiedonsluitingsweg in het beheer van de gemeente Bergen. De voorheen als N552 bekend staande weg begint in Nieuw-Bergen bij de kruising met de N271 of Rijksweg en maakt hier een bocht waardoor de N552 voor een korte afstand zo goed als parallel loopt aan deze N271. Daarna buigt de weg af naar het noordoosten door het dorp Nieuw-Bergen heen. De weg blijft ook na het dorp dezelfde richting aanhouden, ongeveer noordoostelijk naar Groote Horst. In dit kleine dorpje buigt de N552 af richting de Duitse grens naar het dorpje Siebengewald waar de weg een tijdje parallel loopt aan de Nederlands-Duitse grens. Na de T-splitsing met de Augustinusweg eindigt de weg op de Duitse grens, vlakbij het Collegium Augustinianum Gaesdonck. In Duitsland gaat de L361 verder naar Goch. De route van Nieuw-Bergen naar Siebengewald heeft het nummer N552 gekregen bij de uitwerking van de Wet Herverdeling Wegenbeheer. Op 1 januari 1993 is deze wet van kracht geworden, waarmee de provincie Limburg de route in beheer kreeg. Of de provincie Limburg de weg al voor 1993 in beheer had, is niet bekend. De provincie Limburg heeft in 2006 het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL 2006) vastgesteld. In het POL heeft de provincie de term regionaal verbindend wegennet (RVWN) geïntroduceerd. Het RVWN vormt de verbindende schakel tussen het HWN en de lokale wegennetten, dat in staat is om het regionale verkeer op een veilige en vlotte manier af te wikkelen en bijdraagt aan de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. In het POL heeft de provincie gesteld dat wegen die geen functie meer vervullen in het RVWN, worden overgedragen aan betreffende gemeente(n). Dit geldt voor de N552. Daarnaast speelde nog een ander project mee. In het kader van het centrumplan Mosaique in Nieuw-Bergen, is de N552 voor het symbolische bedrag van 1 euro overgedragen aan de gemeente Bergen op 3 december 2008. Voor het afkopen van het beheer en onderhoud heeft de provincie ruim 800.000 euro overgedragen aan de gemeente, waarmee het uitvoeren van het centrumplan gedekt is.

lees meer over de N552
Deel filepret.nl
Deel Filepret via Whatsapp